نشر آثار

جروزالم پست؛ توطئه آمریکا علیه ایران مشخص انجام گرفت/ واشنگتن ضربه پایتخت را به جان خرید • نشر آثار

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶


تکمیلا می‌توان از این روند نتیجه گرفت که موضع کنگره آمریکا به طور تکمیل به حالت قبل از امضای توافق برجام برگشته هست و دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در این به همراهره که تحریم‌ها وسیله ای جدی برای فشار به ایران هست، اتفاق نظر دارند.

به نقل مصباح الهدایه، روخانومامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی به تحریم های جدید علیه ایران پرداخت و نوشت: در حال حاضر هستراتژی ضد ایرانی غرب بعد از امضای توافق هسته ای در حال شکل گرفتن هست.

این روخانومامه صهیونیستی نوشت: مجلس سنای آمریکا به طور فزاینده ای تصمیم گرفته هست تا ایران را بخاطر فعالیت های هسته ای و همچنین تاریخچه حقوق بشری ایران و انجام آزمایش های موشکی تحت فشارهای جدیدی قرار دهد و این نشان میدهد که آمریکا زیاد از گذشته در قبه همراهل  پایتخت و پلن های آن منسجم انجام گرفته هست. این طرح و تصویب تحریم های جدید مخالفینی نیز داشت و آنها بر این به همراهور بودند که این روند می تواند موجب برهم خوردن توافق برجام شود.

جروزالم پست در ادامه نوشت: حتی چهره های دموکراتیک مجلس سنا نیز براین به همراهور بودند که به همراهید ایران را برای فعالیت هایش در ناحیه حتی به همراه وجود امضای توافق هسته ای تحت فشار قرار داد و در حال حاضر نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات به همراهیکدیگر متحد انجام گرفتند و به همراه اکثریت آرا تحریم های انجام گرفتیدی را علیه ایران وضع انجامند. همچنین تاکنون ترامپ مدیر جمهور آمریکا در مورد اعمال این تحریم ها اظهار نظری نانجامه هست. به هر حال تنها دموکرات هایی هم که نگران توافق هسته ای امضا انجام گرفته به همراه ایران بودند، اکنون از نبود دولت اوبه همراهما رنج می برند و آنها از حمایت جدی در این زمینه برخوردار نیستند.

این منبع افزود: تکمیلا می توان از این روند نتیجه گرفت که موضع کنگره آمریکا به طور تکمیل به حالت قبل از امضای توافق برجام برگشته هست و دموکرات ها و جمهوری خواهان در این به همراهره که تحریم ها وسیله ای جدی برای فشار به ایران هست، اتفاق نظر دارند. نتیجه هستراتژی این تعداد ساله نیز نشان میدهد که برای آمریکایی این توافق موقتی بوده هست و در حال حاضر مقابله به همراه پایتخت در بخش های غیر هسته ای نیز به همراهید آغاز شود.

جروزالم پست در پایان نوشت: اعمال تحریم های اخیر می تواند عواقب اقتصادی و دیپلماتیکی انجام گرفتیدی علیه منافع خود آمریکا را در پی داشته به همراهانجام گرفت اما به همراهید این را پذیرفت که به همراه تصویب این تحریم ها  توسط کنگره و دولت ترامپ دیگر به همراهید عادی بودن تجارت به همراه پایتخت را فراموش انجام.

منبع: فارس