نشر آثار

مصباح الهدایه - تظاهرات‌ مبه همراهرزه و اعلام مخالفت به همراه شریعت در امریکا برای چیست؟ • نشر آثار

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

به نقل دین‌آنلاین به گرازش از هافینگتن پست، نهاد ملّی ضدّاسلامیِ «اقدام برای امریکا» (Act for America) مدّعی هست که این تظاهرات‌ها در رهستای حمایت از خانومان و کودکان مسلمان در برابر قوانین اسلامی صورت می‌گیرد. این نهاد تأکید دارد که موارد پراکندۀ قتل‌های ناموسی و ختنۀ دختران و خانومان در امریکا گواهی هستند بر این که قانون شرع دارد در جامعۀ امریکا رسوخ می‌کند. حال آن که اقداماتی از این دست به همراه آموزه‌های اسلامی مغایرت دارند و ریشۀ آنها در فرهنگ غلط آقام هست، نه در دین اسلام.

روشن هست که این نهاد تصوّر غلطی دربه همراهره ماهیت قانون شرع دارد و نسبت به تلاش بی‌وقفۀ فعّالان مسلمان برای مقابله به همراه سنّت غلط ختنۀ خانومان بی‌اعتنهست.

اشاعۀ هشدارات نادرست دربه همراهرۀ قوانین شرع، پیامدهایی منفی برای مسلمانان امریکا درپی خواهد داشت؛ از جمله برای خانومان و کودکان که «اقدام برای امریکا» مدّعی حمایت از حقوق آنههست.

هافینگتن‌پست به همراه تعدادی از خانومان برجستۀ مسلمان امریکا گفتگو انجامه و نظر آنها را دربه همراهرۀ ادّعای «اقدام برای امریکا» مبنی بر دفاع از منافع آنها جویا انجام گرفته هست.


دِیزی خان، مدیر اجرایی «برنامۀ معنویت و برابری برای خانومان مسلمان» می‌گوید: “این اشخاص نمی‌توانند دربه همراهرۀ حقوق من به عنوان یک خانوم مسلمان صحبت کنند. اگر قرار هست تحوّلی اساسی در عرصۀ حقوق خانومان مسلمان صورت گیرد، به همراهید به قدری شهامت داشته به همراهشند که اقدامات مربوطه را در چارچوب اسلام انجام دهند، نه علیه اسلام.”

خانم دونا آستون پژوهشگر و فعّالِ حوزۀ اسلام‌هراسی سؤال حیاتیّی را مطرح می‌کند: “چه کسی بهتر می‌تواند منافع خانومان مسلمان را تشخیص دهد؟ خود خانومان مسلمان، یا مدافعانِ لفّاظی‌ها و سیهست‌هایی که آسیب‌های زیادی به خانومدگی خانومان جهان وارد آورده‌اند؟ ما خانومان مسلمان نیاز نداریم که کسی به جای‌مان حرف بخانومد، خصوصاً کسانی که احترامی برای انسانیت و هستقلال ما قائل نیستند.”

اسلام‌هراسی صرفاً یک معضل اجتماعی نیست، بلکه تجارتی سودآور هست. طبق گزارش «شورای روابط اسلام و امریکا»، درآمد صنعت تبلیغات ضدّاسلامی به همراهلغ بر ۲۰۰ میلیون دلار هست. گروه‌های نفرت از تداوم بخشیدن به کلیشۀ خانوم مسلمانِ ضعیف سود می‌برند و این کار به نفع پلن‌های سیاسی‌شان هست.

بریجیت گابریل، پایه‌گذار «اقدام برای امریکا» معتقد هست که پایان مسلمانان افراطی هستند. از نظر گابریل و دیگر فعالان ضدّشریعت، مشکل خود اسلام هست، نه فقط افراطیون مسلمان!

اگر کسی واقعاً می‌خواهد به خانومان مسلمان کمک کند، به همراهید به حرف‌های آنها گوش دهد.