ایران یکی از شانس‌های قهرمانی در جام جهانی

ایران یکی از شانس‌های قهرمانی در جام جهانی

، در تازه‌ترین سرمقاله روزنامه میرور به این موضوع اشاره شده که شانس قهرمانی آلمان وبرزیل در جام جهانی روسیه به نسبت ۲ به ۹ می‌باشد واین ۲ تیم شانس بیشتری برای قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه دارند.

همچنین شانس قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران ۱ به ۵۰۰ ارزیابی شده ودر رده آخر این جدول عربستان سعودی قرار دارد که شانس ۱ به ۱۰۰۰ دارد.