دارنده مدال برنز کشتی فرنگی نوجوانان درگذشت

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی نوجوانان درگذشت


، علی یوسفی کیا عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان و دارنده مدال برنز کشتی فرنگی نوجوانان درگذشت.
 


جامعه کشتی درگذشت علی یوسفی کیا عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان آسیا را به خانواده محترم آن مرحوم و جامعه ورزش و کشتی خوزستان تسلیت می گوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم طلب غفران دارد.

منبع:باشگاه خبرنگاران