دروغ های آمدنیوز یکی یکی رو می شود

دروغ های آمدنیوز یکی یکی رو می شود

؛ کانال معاند صدای مردم (یا همان آمدنیوز) تصویری را منتشر کرده و مدعی شده که متعلق به کارگری 48 ساله در شهر ایذه به نام «هوشنگ کیایی» است.
به ادعای این سایت، کارگر مذکور دهم دی برای شرکت در اعتراضات خیابانی از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.
 


 

این کانال که سعی کرده این حادثه را به مسائل حقوق بشری مرتبط کند، از این نکته غفلت کرده که یک سرچ ساده در اینترنت نشان می دهد این عکس نه متعلق به کارگری ساده، بلکه مربوط به «مهران باباپور»، شهردار ایذه است. او البته سال 94 از سمت خود استعفا داد اما جعل نام و نیز تغییر هویت یک فرد از سوی یک کانال معاند نشان می دهد که این دست رسانه ها تا چه اندازه در دروغ بستن به نظام بی محابا عمل کرده و رعایت بدیهی ترین نکات را نمی کنند.

منبع:خبر فوری