دست وزارت نفت در آمار ۱۰۰ روزه خالی بود؟

دست وزارت نفت در آمار ۱۰۰ روزه خالی بود؟

به نقل از تسنیم، رئیس جمهوری در روزهای اخیر اقدام به ارائه گزارش 100 روزه اول دولت دوازدهم کرد. پس از ارائه گزارش رئیس جمهوری، دولت در پایگاه های اطلاع رسانی رسمی خود اقدام به انتشار آماری از عملکرد وزارتخانه ها با عنوان دستاوردهای 100 روزه کرده است.


یکی از این آمار ارائه شده که به صورت اینفوگرافیک عملکرد 100 روزه وزارت نفت را نشان می دهد، بدین صورت است.
در این اینفوگرافیک یکی از دستاوردها که به عنوان عملکرد 100 روزه وزارت نفت اعلام شده مربوط به افزایش ظرفیت بنزین یورو 4 از 3.3 میلیون لیتر در مرداد سال 92 به 26.3 میلیون لیتر در شهریور 96 است. اولین نکته در خصوص زمان ارائه آمار است که افزایش ظرفیت ها از سال 92 تا 96، عملکرد 4 ساله وزارت نفت آن هم بیشتر در دولت یازدهم است و نه عملکرد 100 روزه در دولت دوازدهم؛ همچنین با توجه به برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم در تاریخ 14 مردادماه امسال، 100 روز ابتدایی دولت دوازدهم از میانه مرداد تا روزهای پایانی آبان ماه است و مشخص نیست ارائه آمار تا پایان شهریور 96 چه ارتباطی با عملکرد 100 روزه وزارت نفت دارد.

نکته دوم این است که تولید بنزین یورو 4 در سال 95 یعنی در دولت یازدهم به 26 میلیون لیتر در روز رسیده بود و ارائه این رقم به عنوان عملکرد 100 روزه وزارت نفت بسیار عجیب به نظر می رسد.

یکی دیگر از عملکردهای 100 روزه وزارت نفت، رسیدن میزان تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به 575 میلیون مترمکعب در روز اعلام شده است. این درحالی است که رئیس جمهوری 27 فروردین ماه 96 یعنی در ماههای پایانی دولت یازدهم اعلام کرد که تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به 575 میلیون مترمکعب رسیده است و باز هم شاهد هستیم که عملکرد 4 ساله دولت یازدهم در آمار عملکرد 100 روز اول دولت دوازدهم ذکر شده است.

از دیگر عملکردهای 100 روزه وزارت نفت بهره مندی 75 درصدی خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی اعلام شده است. یعنی تا تاریخ 22 آبان ماه سال جاری 75 درصد روستاییان  کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند. در این خصوص تنها ابهامی که وجود دارد این است که سعید مؤمنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز دوم مهرماه سال جاری میزان بهره مندی روستاییان از نعمت گاز طبیعی را 72 درصد اعلام کرده بود که افزایش 3 درصدی ضریب بهره مندی خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی در کمتر از دوماه، رشدی بسیار جالب و آماری قابل توجه است.

در این اینفوگرافیک، دیگر دستاورد وزارت نفت در 100 روز ابتدایی دولت دوازدهم رسیدن میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی به 2.7 میلیون بشکه در روز اعلام شده که اگرچه فروش نفت و میعانات گازی به صورت خام، سهم قابل توجهی در تأمین بودجه جاری و سرمایه ای کشور دارد و وزیر نفت معتقد است که افزایش سهم ایران در فروش نفت خام در بازار جهانی بسیار جائز اهمیت است، اما رشد خام فروشی در زمانی که امکان افزایش ظرفیت های پالایشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر وجود دارد، دستاورد مقبولی نیست.

از سوی دیگر، در میانه سال 95 یعنی چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده بود و این نشان می دهد بازاریابی و یا سهم گیری جدیدی از بازار جهانی نفت در 100 روز نخست دولت دوازدهم صورت نگرفته و تنها شاهد حفظ بازارهای صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران بوده ایم که این موضوع دستاورد قابل دفاعی برای وزارت نفت نیست.