ربیعی: حیثیت همه ما در مبارزه با فساد است


، علی ربیعی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: «امروز مورد هجمه چنگیزی قدرتهای خارجی و مشکلات قرار گرفته ایم.»

وی همچنین با بیان اینکه «اعتماد و گفتمان ما با مردم مورد حمله قرار گرفته است.»، نوشت: «تدبیر، همت و همدلی همگانی مورد نیاز است. حیثیت همه ما در مبارزه با فساد، حفاظت اجتماعی از مردم و کاهش مشکلات آنها است.»منبع: مهر