صادرات 4 هزار و 26 تن حیوانات زنده در سال جاری

صادرات 4 هزار و 26 تن حیوانات زنده در سال جاری

، براساس آمار گمرک در سال‌جاری 4 هزار و 26 تن انواع حیوانات زنده از کشورمان  به کشورهای مختلف جهان صادر شد، ارزش این میزان صادرات 16 میلیون و 830هزار دلار بود .
 
صادرات بیش از 31 هزار و 373 تن گوشت و احشاء خوراکی در سالجاری
همچنین براساس آمار گمرک در سال‌جاری 31 هزار و 373 تن گوشت و احشاء خوراکی به ارزش 25 میلیون و 73 هزار دلار به کشورهای مختلف جهان صادر شده است .

منبع:میزان