طنز/ روحانی: رئیس جمهور را بیشتر نقد کنیدیه قانونی هست میگه ؛
هر چه بیشتر کمتر روحانی رو نقد کنی
کمتر بیشتر بهت توهین میشه

روحانی: رئیس جمهور را بیشتر نقد کنید چراکه هزینه آن کمتر است.
فحشه دیگه کنتور نمیندازه که ...

روحانی: پای همه وعده هایم ایستادم ...
شمام واستین تا زیر پاتون علف سبز شه!

قسمت ارسال نظرات صفحه اینستاگرام دکتر حسن روحانی همزمان با گزارش صد روزه به روی کاربران بسته شد احتمالا نمیتونستن به همه تشکر ها جواب بدن

روحانی: موفقیتی که ما در سیاست خارجی این 100 روزه به‌دست آوردیم معادل 4 سال گذشته است...
هیچ معادل هیچه
نیچه