فعاليت جامعه روحانيت مبارز تهران كشوري مي‌شود

فعاليت جامعه روحانيت مبارز تهران كشوري مي‌شود

، حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر، عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز از نهایی شدن فرايند بررسي و تدوين اساسنامه جديد اين جامعه خبر داد. وي در همين باره اظهار داشت: جامعه روحانيت مبارز مدتي است مشغول بررسي اساسنامه‌ قبلي خود جهت انسجام بخشيدن به تشكيلات خود بر اساس مقتضيات زمان است. رهبر ادامه داد:

جامعه روحانيت قصد دارد در صحنه عمل و همراه با ديگر تشكل‌هاي روحاني مستقر در تهران يا ساير استان‌ها، در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي و سياسي حضور منسجم‌تری داشته باشد. وي گفت: جلسات بررسي و تدوين اساسنامه پايان يافته و ماحصل كار به تصويب شوراي مركزي رسيده است. رهبر تصريح كرد: احتمالاً در آينده، نشست‌هايي با روحانيون ديگر مناطق و استان‌ها خواهيم داشت تا بيش از پيش، انسجام، همسويي و همدلي بين جامعه روحانيت افزايش يابد. رهبر در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه آيا بنا داريد، پسوند «تهران» را از جامعه روحانيت برداريد و در ساير استان‌ها هم شعبه كاري داشته باشيد، اظهار داشت: جامعه روحانيت مبارز از گذشته در اصفهان يا نقاط ديگر هم شعبه داشته است اما در نگاه جديد، قرار بر اين است تا فعاليت‌هاي جامعه روحانيت فراتر از تهران باشد و روحانيوني كه به مباني اين حركت باور دارند، به اين حركت بپيوندند تا حركتي منسجم در آينده ايجاد شود.

منبع:مهر