هزینه کشت بهاری چقدر گران شد؟

هزینه کشت بهاری چقدر گران شد؟

به نقل از تجارت نیوز طبق آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار در بهار سال ۱۳۹۷ در بخش خدمات کشاورزی، کل زیرگروه‌های خدمات نیروی انسانی با افزایش قیمت مواجه بوده است.

در بخش دستمزد نیروی انسانی در بهار سال ۱۳۹۷ بیشترین افزایش دستمزد به کارگر وجین‌کار مرد تعلق داشته است. دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار مرد در کل کشور از ۵۳ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۶ به ۵۹ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۷ رسیده و تورم ۱۲٫۷ درصدی با خود به همراه داشته است.

دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار زن نیز در بهار سال جاری ۱۲٫۲ درصد افزایش داشته است. دستمزد روزانه یک کارگر وجین‌کار زن در کل کشور از ۵۸ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۶ به حدود ۶۶ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. استان گیلان با ۱۰۲ هزار تومان و استان گلستان با ۲۶ هزار تومان به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد برای هر کارگر وجین‌کار زن را در کل کشور داشته‌اند.

خدمات ماشینی از زیر شاخه‌های خدمات کشاورزی در بهار سال ۱۳۹۷، در اکثر بخش‌ها با افزایش قیمت روبرو بوده است.

در بهار سال جاری هزینه یک‌بار دیسک کردن یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۹۹ هزار تومان بوده که در مقایسه با بهار سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱۴٫۲ درصد افزایش داشته است. استان هرمزگان با ۲۴۲ هزار تومان بیشترین هزینه انجام این خدمت را در بهار سال ۱۳۹۷ داشته است.

بیشترین میزان کاهش قیمت به بخش دیسک زمین آبی با تراکتور تعلق دارد به طوری که هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین با ۲۰ درصد تغییر از ۹۹ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۶ به ۷۸ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. استان گیلان با ۳۱۴ هزار تومان و استان بوشهر با ۴۰ هزار تومان به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور در بهار سال جاری داشته‌اند.